Välj en sida

Nationalnyckeln

Ringmaskar: Havsborstmaskar

 

Det finns omkring 14 000 beskrivna arter av havsborstmaskar, varav ungefär 500 finns i svenska vatten. De flesta havsborstmaskar lever i havet, men några arter lever i sötvatten och man har till och med hittat ett fåtal arter på land. Havsborstmaskar utgör en stor och viktig grupp inom ringmaskarna och har länge använts som en viktig organismgrupp inom marin miljöövervakning. Den här publikationen kan laddas ner gratis som PDF, använd QR-koden!

Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna

Annelida: Polychaeta

 

There are more than 14000 described polychaete species in the world, of which about 500 are known in Swedish waters. Most polychaetes are marine, but some are known from fresh water and some are even found in moist soil on land. Download the free PDF edition by using the QR-code. The PDF covers all species of Swedish free living polychaetes. General text is in Swedish, but identification keys in English are presented for all species.