Välj en sida

Lubbocks Gylta

Latinskt namn: Cirrhilabrus lubbocki
Utbredning: Västra Stilla Havet
Längd: 8 cm
Föda: Djurplankton

Alla Lubbocks gyltor föds som honor. Den största omvandlas sedan till en hane och skaffar sig ett revir där endast honor får komma in.
Hanarna och honorna ser olika ut. Den vänstra bilden visar en hona och den högra en hane.

Lubbock’s Wrasse

Latin name: Cirrhilabrus lubbocki
Distribution: Western Pacific Ocean
Size: 8 cm
Diet: Zooplankton

All Lubbock’s wrasses are born as females. The largest one transforms into a male and creates a territory where only females get in.
The males and females have different colours. The left picture shows the female and the right the male.