Välj en sida

Svenskt namn: Långfotad paddelfoting
Latinskt namn: Phyllodoce longipes

Den långfotade paddelfotingen hittar man på sand och skalgrusbottnar på mellan 15 och 40 meters djup. Här kan man precis som på citronpaddelfotingen se att utskotten på ryggsidan ser ut som paddlar vilket gett namnet på gruppen. Arten blir lite drygt 3 cm och rör sig väldigt kvickt framåt. Arten är beskriven från Chile och det är mycket troligt att det inte är samma art i våra nordiska vatten som den art som finns i Chile. Forskare har dock inte kunnat hitta några utseendemässiga skillnader mellan individer från de olika platserna, vilket lett till att man använder namnet från den art som beskrevs från Chile även här. Med genetiska data skulle man kunna få svar på frågan ifall det rör sig om en och samma art med en vid utbredning eller två olika arter.

English name: A paddle worm
Latin name: Phyllodoce longipes

This species is found on sand and shell gravel bottoms at depths in between 15 and 40 meters. Just like Phyllodoce citrina this species has dorsal cirri (appendages on its dorsal side) that look like paddles, which have given the group of worms its name. The species can become approximately 3 centimeters long and moves very quickly forward. The species has been described in Chile and it is most likely that it is not the same species as the one found in Nordic waters. Though, researchers still haven’t been able to find any morphological differences between individuals from the different places, which has led to the use of the same name for this species as for the species found in Chile. With genetic data it would be possible to answer the question whether they are the same species with a very wide distribution, or two different species.