Välj en sida

Korallkejsarfisk

Latinskt namn: Centropyge bispinosus
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 10cm
Föda: Alger och smådjur

Coral Beauty Angelfish

Latin name: Centropyge bispinosus
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 10cm
Diet: Algae and small animals