Välj en sida

Knivmussla

Latinskt namn: Ensis sp.
Utbredning: Längs USA:s östkust, i Skandinavien längs stränder i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt ner till ca 20 m djup
Längd: Upp till 25 cm
Föda: Filtrerar växtplankton och andra mikroskopiska organismer från vattnet

Razor shell

Latin name: Ensis sp.
Distribution: Along the east coast of North America, in Scandinavia along the beaches of the North Sea, Kattegatt and the Skagerrak
Size: Up to 25 cm
Diet: Plankton and other microscopic organims are filtered out of the water