Välj en sida

Svenskt namn: Grönvit sprattelmask
Latinskt namn: Oxydromus vittatus

Grönvit sprattelmask är en art som skiljer sig från de flesta andra havsborstmaskar. Den lever inte undangömd bland skal och grus eller gräver ner sig i sedimentet. Istället lever den fullt synlig uppe på lerbotten. En förklaring till att den kan göra så är att arten är illasmakande eller giftig för andra rovdjur. Ett sätt att visa detta på är att ha distinkta färger, och det är tänkbart att den grön-blåvita tvärbandningen är just en sådan varningssignal till andra djur. Den bruna färgen på djuret och även hur distinkt den grön-blåvita bandningen är varierar mellan individer men det rör sig inte om olika arter i det här fallet utan det är en variation som finns inom arten.

 

Latin name: Oxydromus vittatus

Oxydromus vittatus is a species with a rather unique behavior among polychaetes. It does not live hidden among shells and gravel or digs itself down in the sediment. Instead it lives fully visible on muddy bottoms. An explanation to this could be that it is tastes bad or is poisonous for other predators. A way to show this is to have distinct colours. It is possible that the green-blue-white ribbon-like pattern is a warning signal for other animals to show that is it poisonous. The brown colour on the animal, and even how distinct the green-blue-white pattern is varies between individuals, but it is still not different species in this case, but a variation within the species.