Välj en sida

Grön Ormstjärna

Latinskt namn: Ophiarachna incrassata
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: Centraldisken 7 cm, armarna upp till 25 cm.
Föda: Småfisk, musslor, kräftdjur

Green Brittle Star

Latin name: Ophiarachna incrassata
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: Central disc 7 cm, arms up to 25 cm.
Diet: Small fish, Mussels, Crustaceans