Välj en sida

Svenskt namn: En rastamask
Latinskt namn: Terebellides gracilis

Arten tillhör gruppen rastamaskar precis som Eupolymnia nebulosa gör (den vitprickade masken som också finns i utställningen), och den lever i lerrör på lerbotten. Terebellides gracilis ingår i ett komplex av mycket snarlika arter av havsborstmaskar. Vi har med genetiska metoder undersökt dessa arter i nordöstra Atlanten norr om Engelska öarna och funnit att det man tidigare trott var 5 olika arter, egentligen består utav minst 25 stycken skilda arter. Många av dess arter lever tillsammans med varandra på samma typer och vi har hittat upp till 4 stycken olika arter av Terebellides-komplexet i ett och samma prov från havsbotten.

Latin name: Terebellides gracilis

This species belongs to the family Terebellidae, just like Eupolymnia nebulosa (the white dotted worm that is also in the photo exhibition). It lives in tubes made out of mud on muddy bottoms. Terebellides gracilis is included in a complex of very similar species of polychaetes. We have investigated these species in the north eastern Atlantic, north of the British Isles with the help of genetic methods. We then found that what were previously thought to be 5 different species, were actually at least 25 different separated species. Many of these live together with each other on the same type of bottom, and we have found up to 4 different species of theTerebellides-complex in one sample from the sea floor.