Välj en sida

Svenskt namn: En paddelfotsmask
Latinskt namn: Mystides sp n

Det här är ett exempel på en okänd och obeskriven art från Skandinaviska vatten, som man lyckats hitta med hjälp av molekylära metoder (DNA). Individen på bilden är cirka 1 cm lång.

 

Latin name: Mystides sp n

This is a previously unknown and undescribed species from the waters of Scandinavia. This new species is found by using molecular methods (DNA). The individual in the picture is about 1 centimeter long.