Välj en sida

Svenskt namn: En paddelfotsmask
Latinskt namn: Eumida sp n

En obeskriven art av släktet Eumida insamlad på 10 meters djup på skalgrusbotten i området utanför Bergen i Norge. Individen på bilden är cirka 2 cm lång. Arten är hittills funnen här och i Gullmarsfjorden i Sverige. Den har tidigare förväxlats med andra liknande arter.

Latin name: Eumida sp n

An undescribed species of the genus Eumida collected from 10 meters depth on a shell gravel bottom outside of Bergen in Norway. The individual in the picture is about 2 centimeters long. This species is yet found outside Bergen and in The Gullmarsfjord in Sweden. It has previously been misstaken for other similar species.