Välj en sida

Svenskt namn: En paddelfotsmask
Latinskt namn: Paranaitis sp n

En obeskriven art av släktet Paranaitis insamlad från korallgrus utanför Trondheim i Norge på cirka 200 meters djup. Exemplaret är cirka 1,5 cm långt. En ny art av familjen Phyllodocidae (Paddelfotsmaskar) hör inte till vanligheterna då gruppen är väl undersökt i nordiska vatten. Därför kom det som en stor överraskning att en ny art som går att känna igen på utseendet utan att först analysera dess DNA dök upp i proverna.

English name: A paddle worm
Latin name: Paranaitis sp n

An undescribed species of the genus Paranaitis collected from coral gravel outside of Trondheim in Norway at approximately 200 meters of depth. This specimen is 1,5 centimeters long. To find a new species of the family Phyllodocidae (Paddle worms) is not common as the group is well studied in Nordic waters. It was therefore a big surprise that a new species was recognizable on its morphology without the need to first run a DNA analysis.