Välj en sida

Svenskt namn: En muskelmagmask
Latinskt namn: Trypanosyllis sp n

En obeskriven art av Syllid-släktet Trypanosyllis som mest liknar en art som beskrivits från Medelhavet som heter Trypanosyllis coeliaca. Den norska arten är vanlig i korallgrus och anledningen till att den fortfarande är obeskriven är att man antagit att detta är samma art som den redan beskrivna arten från Medelhavet. Genetiska undersökningar visar dock att det inte stämmer, och att denna art alltså saknar ett vetenskapligt namn. Individen har en honlig könsindivid baktill på kroppen. Man kan se att hela könsindividen är fylld av orangea ägg. Könsindividens två ögon går att se i mitten av djuret, precis framför äggen. Könsindividen kommer att slita sig loss från moderdjuret och simma iväg och leta reda på en hanlig könsindivid. En ny könsindivid kommer därefter att växa till baktill på moderdjuret.

 

Latin name: Trypanosyllis sp n

Un undescribed species of the Syllid-genus Trypanosyllis which looks a lot like a species that has been described from the Mediterranean Sea named Trypanosyllis coeliaca. The Norwegian species is common in coral gravel and the reason for why it is still undescribed is that it has been assumed to be the same species as the already described species from the Mediterranean Sea. Genetic investigations show that this is not true though, and that this species lack a scientific name. The individual has an individual of the female sex in the rear end of its body. You can see that the female body is filled with orange eggs. The female has two eyes that are seen in the middle of the animal, just in front of the eggs. The female individual will tear loose from the mother individual and swim away to look for a male individual. A new individual will then start to grow in the posterior end of the mother individual.