Välj en sida

Svenskt namn: En guldgrävarmask
Latinskt namn: Amphicteis sp

Släktet Amphicteis ingår i gruppen guldgrävarmaskar. Sitt svenska namn har de fått av de långa guldglänsande borsten längs fram på masken. På ryggen syns de fyra paren gröna gälar. Den gröna färgen kommer av att deras blod är grönt. Istället för att ha ämnet hemoglobin i blodet som färgar vårt blod rött, har de ett ämne som heter klorokruorin för att transportera syre, vilket ger deras blod en grön färg. Amphicteis lever i lerrör på lerbottnar. Ut ur röret sträcker den ut långa smala tentakler från munnen. Djuret på bilden har dragit in sina tentakler i munnen så de syns inte. Tentaklerna har en cilieförsedd ränna och det är där som maten i form av små näringspartiklar fångas in och förs vidare till munnen. Exemplaret på bilden är cirka 2 cm långt.

Latin name: Amphicteis sp

The genus Amphicteis is part of the group ”gold digger worms” (direct translation from Swedish). It’s Swedish name comes from their gold shimmering bristles in the anterior part of the animal. On its back you can se the four pairs of green gills. The green colour comes from their green blood. Instead of having hemoglobin in their blood which makes the blood red, they have chlorocruorin which transports the oxygen in their blood. This makes their blood look green. Amphicteis lives in mud tubes on muddy bottoms. It stretches its long thin tentacles from its mouth. The specimen on the picture has retracted its tentacles in its mouth, hence they are not seen in the picture. The tentacles have ridges with cilia where the food, which is small particles of nutrients, get stuck and is passed down to their mouth. The specimen on the picture is approximately 2 centimeters long.