Välj en sida

Svenskt namn: En guldborsting
Latinskt namn: Dysponetus sp n

En nyupptäckt och obeskriven art av släktet Dysponetus! Exemplaret är insamlat på cirka 100 meters djup i Barents hav, det hav som ligger norr om Norge, och den är bara 3 mm lång. Dysponetus ingår i gruppen guldborstingar, och kännetecknas just av sina guldglänsande borst.

Latin name: Dysponetus sp n

A newly found and undescribed species of the genus Dysponetus! This specimen is collected from 100 meters depth in the Barents Sea, the sea that is situated north of Norway. It is only 3 millimeters long. Dysponetus is recognized by its gold glimmering bristles.