Välj en sida

Svenskt namn: En bollhuding
Latinskt namn: Sphaerodoropsis artrabrensis

En art av familjen bollhudingar (Sphaerodoridae) insamlad i Barents hav från lerbotten på cirka 100 meters djup. Individen på bilden är bara några mm lång och det är en hona vilket man kan se på att den är fylld med ägg.

Latin name: Sphaerodoropsis artrabrensis

One species from the family Sphaerodoridae, collected from muddy bottoms at a depth of 100 meters in the Barents Sea. The individual in the picture is only a couple of millimeters long. It’s a female which you can see because it’s filled with eggs.