Välj en sida

Eiblis kejsarfisk

Latinskt namn: Centropyge eibli
Utbredning: Indiska Oceanen, Västra Stilla Havet
Längd: 15 cm
Föda: Allätare, alger, smådjur

Blacktailed Angelfish

Latin name: Centropyge eibli
Distribution: Indian Ocean, Western Pacific Ocean
Size: 15 cm
Diet: Omnivore