Välj en sida

Svenskt namn: Citronpaddelfoting
Latinskt namn: Phyllodoce citrina

Exemplaret är funnet i skalgrus från cirka 60 meters djup i vattnen utanför Trondheim i Norge, och dess längd är cirka 6 cm. Ett fantastiskt vackert djur där färgerna först framträder när man belyser djuret med en lampa eller som i det här fallet med blixtar. När man såg djuret i provet när det kom upp på båtens däck såg det bara mörkt brunt ut. Citronpaddelfotingar ingår i gruppen paddelfotsmaskar och namnet kommer från att deras dorsalcirrer (utskotten på ryggsidan) är tillplattade ungefär som paddlar.

English name: A paddle worm
Latinskt namn: Phyllodoce citrina
This individual was found in shell gravel from about 60 meters depth in the waters outside Trondheim in Norway. It’s length is about 6 centimeters long. An incredibly beautiful animal with colours appearing first after it is illuminated by a lamp, or like in this case, a flash from a camera. At first, when the animal came up on the boat deck, it just looked dark brown. This species belong to paddle worms, and their name comes from that they have dorsal flattened cirri (appendages on their dorsal side) that looks like paddles.