Välj en sida

Citronfrökenfisk

Latinskt namn: Amblyglyphidodon ternatensis
Utbredning: Västra Stilla Havet
Längd: 10cm
Föda: Djurplankton

English name: Lemon Damsel
Latin name:
Amblyglyphidodon ternatensis
Distribution: Western Pacific Ocean
Size: 10cm
Diet: Zooplankton