Välj en sida

Blåmussla

Latinskt namn: Mytilus edulis
Utbredning: Från Medelhavet till Arktis. Bohuslän till Bottniska havet.
Storlek: upp till 15 cm.
Föda: plankton, som de filtrerar från vattnet

Blåmusslor odlas i stor skala i Europa och är uppskattad mat för många människor. Men blåmusslor utgör också föda för många andra djur, som tex krabbor, sjöfåglar och vissa fiskar.

Blåmusslor kan förflytta sig med hjälp av en fot, och tillverkar också ett eget lim så dom håller sig fast på underlaget.

Blue mussel

Latin name: Mytilus edulis
Distribution: From the Mediterranean to Arctic. Bohuslän to northern Baltic sea in Swedish waters.
Size: up to 15 cm.
Diet: plankton

That blue mussels can transport themselves, they use a foot that they stick out through the shells. It also produces its own glue to attach to rocks.

Blue mussels is not only food for humans, also crabs, sea gulls and some fish eats it.