Välj en sida

Blågrön Chromis

Latinskt namn: Chromis viridis
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 10 cm
Föda: Plankton

Blue Green Chromis

Latin name: Chromis viridis
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 10 cm
Diet: Plankton