Välj en sida

Arne Nygren

Beskrivning av mitt forskningsprojekt

Kryptiska arter, det vill säga arter som är svåra eller omöjliga att skilja åt på utseendet, är mycket vanligare i havet än vad man tidigare kunnat föreställa sig. Även bland allmänt förekommande arter som anses lätta att känna igen och som man tror sig veta mycket om, är det vanligt att hitta flera snarlika arter vid genetiska undersökningar.

Kryptiska arter är just på grund av sin vanlighet av stor betydelse om vi vill förstå den biologiska mångfalden och kunna göra korrekta bedömningar av arters geografiska och djupmässiga utbredning. De är också viktiga att känna till om vi vill kunna upptäcka förändringar i den marina miljön, både sådana som är naturliga och sådana som orsakas av människan.

Havsborstmaskar är en av de mest dominerande djurgrupperna i havet. I norska vatten finns det registrerat mer än 700 arter. Jag har i min tidigare forskning undersökt 25 av dessa med morfologiska (dvs hur de ser ut) och molekylära metoder (DNA-sekvensering). Mina resultat är uppseendeväckande och tyder på att vi går miste om en stor del av artmångfalden om bara morfologi används vid artbestämning.

Mitt mål med forskningsprojektet är att med molekylära metoder ta reda på hur många kryptiska arter som finns bland de 100 vanligaste morfologiska arterna i norska vatten. I de fall jag hittar kryptiska artkomplex kommer dessa att noggrannare undersökas både molekylärt och morfologiskt. Det är nämligen inte ovanligt att man i efterhand kan hitta små detaljer i utseendet som gör att man faktiskt kan skilja dessa kryptiska arter åt även morfologiskt när man väl upptäckt de genetiskt. Mina resultat kommer leda till att många nya arter upptäcks och beskrivs. Jag kommer också bidra med ny kunskap om var och på vilket djup man finner dessa olika arter av havsborstmaskar, och ge viktig information om vilken typ av miljö de lever i.

 

Arne Nygren

Cryptic species, that is species that are difficult or impossible to separate morphologically, are much more common in the ocean than what we have previously thought, and genetic surveys routinely expose cryptic species, also in well-known taxa in well-studied areas.Cryptic species are because of their commonality of paramount importance if we want to correctly assess species diversity, understand biogeographic patterns, or keep track of natural or man-made induced changes in the marine environment.

Polychaetes is one of the most dominant taxa in marine communities, and in Norwegian waters more than 700 morphological species are known. I have in my previous research investigated about 25 of these using a combination of mitochondrial, nuclear and morphological data. The results are surprising. On a North-Atlantic scale about 70% of the species diversity is neglected if only morphology is used in species identification.

The present project aims to assess the cryptic polychate biodiversity among the 100 most commonly encountered morphological species in Norwegian waters. It is estimated that cryptic taxa will be found in about 1/3 of them, and these complexes will be investigated in further detail using a combination of mitochondrial and nuclear markers in order to make adequate species delineations. A thorough morphological investigation of the molecularly revealed cryptic species will be initiated to search for possible morphological markers that may be used in standard identification in connection to assessments of biodiversity. The proposed research will undoubtedly lead to the discovery, and ultimately formal descriptions, of a large number of new species to science, and will greatly contribute to increase our knowledge of polychaetes in Norwegian waters.