Välj en sida

Ålgräs

Latinskt namn: Zostera marina
Utbredning: Norra Atlanten, Norra Stilla havet
Längd: maxlängd 2 meter
Föda: Fotosyntes, näring upptas genom rötterna

 

Common eelgrass

Latin name: Zostera marina
Distribution: Northern Atlantic- and Pacific Ocean
Size: up to 2 meters
Diet: Photosynthesis, nutriment uptake through its roots