Välj en sida

Äkta Kejsarfisk

Latinskt namn: Pomacanthus imperator
Utbredning: Indiska Oceanen, Stilla Havet
Längd: 40 cm
Föda: Alger, Svampdjur, Nässeldjur, Små kräftdjur

Emperor Angelfish

Latin name: Pomacanthus imperator
Distribution: Indian Ocean, Pacific Ocean
Size: 40 cm
Diet: Algae, Sponges, Cnydarians, Small crustaceans