Välj en sida

Persikofärgad anthias

Latinskt namn: Pseudanthias dispar
Utbredning: Stilla havet: Från Julön i östra Indiska Oceanen till Linjeöarna. Norr från Yaeyama öarna och i söder till Stora Barrirärrevet, Fiji och Samoa.
Storlek: maxlängd 9,5 centimeter
Föda: zooplakton

Peach fairy basslet

Latin name: Pseudanthias dispar
Distribution: Pacific Ocean: Christmas Island in the eastern Indian Ocean to the Line Islands, north to the Yaeyama Islands, south to the Great Barrier Reef, Fiji and Samoa. Replaced by Pseudanthias ignitus in the Indian Ocean.
Size: maximum length 9,5 centimeters
Diet: zooplankton