Välj en sida

Svenskt namn: En rastamask
Latinskt namn:
Eupolymnia nebulosa

Man kan verkligen förstå var arten har fått sitt vetenskapliga namn ifrån när man ser den levnade. Arten troddes tidigare ha en utbredning från norra Norge till Medelhavet, men molekylära data (DNA) har visat att det istället rör sig om flera olika arter där varje art lever i ett mer begränsat område. Den man hittar i södra England är den riktiga Eupolymnia nebulosa eftersom det är härifrån arten ursprungligen beskrevs för nära 200 år sedan av löjtnant Montagu.

Latin name: Eupolymnia nebulosa

You can really understand from where the species got its scientific name when you see it alive. This species was earlier believed to be distributed from northern Norway to The Mediterranean Sea, but molecular data (DNA) have shown that there are several species with more restricted distributions. The one found in southern parts of England is the real Eupolymnia nebulosa since it is from this area that the species was originally described for nearly 200 years ago, by lieutenant Montagu.