Välj en sida

Svenskt namn: Taggfjällmask
Latinsk namn: Acanthicolepis asperrima

Denna art tillhör en grupp av havsborstmaskar som kallas för ryggfjällsmaskar vilket är ett passande namn. Det här exemplaret samlades in från skalgrus på cirka 60 meters djup och djuret är cirka 5 mm långt. Ryggfjällsmaskar har i regel ett bestämt antal ryggfjäll när de har vuxit färdigt. Det här är ett ugnt exemplar med endast 13 par ryggfjäll, som fullvuxen kommer den ha 18 par.

English name: A scale worm
Latin name: Acanthicolepis asperrima

 

This species belongs to a group of worms called scale worms, which is a very suitable name. This specimen was collected from shell gravel at 60 meters depth. The animal is approximately 5 millimeters long. Scale worms normally have a distinct number of scales when they are adult. This is a young specimen with only 13 pairs of scales, and as fully grown it will have developed 18 pairs.