Välj en sida

 

Sjögurkorna tillhör gruppen tagghudingar dit också t.ex. sjöstjärnorna och sjöborrarna hör. Sjögurkorna skiljer sig lite i utseende från de övriga i denna grupp genom att de har en utdragen kropp och saknar ett fullständigt hudskelett av kalkplattor. De flesta arterna av sjögurkor har däremot, precis som sjöstjärnor och sjöborrar, sugfötter som de använder för att förflytta sig med. Runt munöppningen, som sitter i ena ändan av kroppen, har de tentakler som de samlar in föda med. En del arter plockar upp föda från botten medan andra, som den på filmen, använder sina tentakler till att fånga in föda från det fria vattnet. Man säger att dessa är ”filtrerare”. Födan för dessa består av plankton och andra smådjur. När tillräckligt många byten har fastnat på en tentakel förs den ner i munnen. På filmen ses hur sjögurkan fångar in och äter små kräftdjur, s.k. artemia, från vattnet.

Många arter av sjögurkor har ett väldigt speciellt sätt att försvara sig på. Om de känner sig hotade kan de spotta ut sina tarmar på angriparen. Sjögurkan har, precis som t.ex. sjöstjärnorna, en väldigt stark regenerationsförmåga vilket gör att de kan återbilda tarmarna igen.

Tyvärr är en del arter, som t.ex. ”sjöäpplet” på filmen även starkt giftiga vilket kan leda till att de förgiftar och dödar alla andra djur i ett akvarium när de själva dör. Därför ska man tänka efter noga innan man stoppar i ett sjöäpple i sitt saltvattensakvarium.