Välj en sida
Biologisk mångfald, biodiversitet, Akvariet, Sjöfartsmuseet akvariet, marinbiologi

Biologisk mångfald i Akvariet

Ett stort antal forskare från mer än 30 länder runt hela jorden har gemensamt beräknat hur många arter av eukaryoter, dvs organismer som har samma sorts celler som t.ex. djur och växter, det finns i havet. De har rapporterat sina resultat i en artikel i Current Biology i veckan. 226 000 marina arter har hittils beskrivits vetenskapligt och forskarna beräknar att det finns mellan 480 000 och 740 000 kvar att upptäcka och beskriva. Ett stort antal arter, upp till 70 000, finns dessutom förmodligen redan insamlade, men obeskrivna, i samlingar i museer världen över.
Sammanlagt beräknar forskarna att det som mest finns upp till en miljon arter i havet. Detta är färre än vid tidigare uppskattningar, och skillnaden beror på olika beräkningsmetoder.
2011 rapporterade andra forskare att de hade beräknat det totala antalet på hela jorden till 8.7 miljoner arter, varav ca 1.5 miljoner är beskrivna. Det finns alltså betydligt fler arter på land än i havet och detta beror till stor del på att vissa grupper på land, som t.ex. insekterna, är väldigt artrika. Om man däremot räknar antalet grupper av djur (som t.ex. insekter eller tagghudingar) så finns det betydligt fler av dessa i havet jämfört med på land.
Forskarnas artikel finns att läsa här (obs kräver prenumeration):
Ward Appeltans et al. The Magnitude of Global Marine Species Diversity. Current Biology, 2012.